zondag 17 januari 2016

Filosoof Ulrich Libbrecht in Het Penhuis!Ulrich Libbrecht (°1928)
Als er in Vlaanderen één man is die zowel de westerse wetenschap en filosofie als de oosterse levensbeschouwingen vrij grondig kent, dan moet het Prof. dr. Ulrich Libbrecht zijn.
Hij is een autoriteit in zijn vakgebied.
Hij begon als regent wiskunde en ontpopte zich tot professor sinologie en comparatieve filosofie aan de KULeuven. Hij werkte mee aan de ontwikkeling van een mondiaal bewustzijn door een denkkader te ontwerpen dat ruimte biedt aan de verschillende denktradities uit Oost en West. Hierover schreef hij tal van boeken en gaf hij lezingen voor een zeer ruim publiek. Hij richtte de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen en Filosofie Oost- West in Utrecht op om aan de leek de mogelijkheid te bieden op een degelijke manier geïnformeerd te worden over het denken in andere culturen. De natuur heeft in het filosofisch werk van Libbrecht een centrale plaats. Ze is meer dan bos en hei. Natuur is de ganse kosmos. Ze is het geheel van ritmen, krachten en vormen dat uit zichzelf ontstaat en zichzelf in stand houdt. Naast zijn actieve inzet voor milieuacties, inspireerde hij velen met zijn lezingen en teksten. Zo trachtte hij het groene engagement te wortelen in een filosofische basis en in een spirituele natuurbeleving. (www.ulrichlibbrecht.com )
 
 
Philippe Lepers (°1959)
de gastheer, is doctor in de wijsbegeerte. Hij promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde boeken en stukken, vooral over Baudrillard, Nietzsche, Borges en zingevingproblematiek. In 2009 verscheen zijn opmerkelijke boek ‘Baudrillard, leven na de orgie’. Een jaar later publiceerde hij ‘Godzijdank. Reflecties over het voortbestaan van God in de taal van alledag’. In de loop van 2014 verschijnt een nieuw boek: ‘Idioot, egoïst of edelste der mensen. Nietzsche over Jezus’.
Voor Het Penhuis interviewde hij de filosofen Herman De Dijn, Ann Van Sevenant, Roland Breeur, Johan Braeckman, Marc Van Den Bossche, Philippe Van Parijs, Ann Meskens, Marc De Kesel, Jan Verplaetse, Jean Paul Van Bendegem en Erik Oger.

Wanneer?      Zondagmorgen 14 februari 2016 om 10.30 u.
Waar?             Oranjerie, Broelmuseumtuin Broelkaai 6 in Kortrijk.
Kaartjes?        Best reserveren via 'Uit in K'rijk' T. 056 23 98 55
                         vvk: 7 euro (incl.reservatiekost) add 8 euro 
                         eyca 5 euro (aperitiefje inbegrepen)
Meer info?     alle bibliotheekmedewerkers 056 27 75 00
                         www.kortrijk.be/bibliotheek/hetpenhuis