zaterdag 28 februari 2015

Ontmoeting in Het Penhuis met Erik Oger wordt verplaatst naar latere datum...

We moeten helaas de filosofische ontmoeting met prof. Erik Oger, die oorspronkelijk gepland was op 15 maart 2015, verplaatsen naar een latere datum.
Op dit ogenblik zijn we op zoek naar een nieuwe datum.
 
Op zondagmorgen 26 april 2015 ontvangen we de 'Jonge Gasten'
Delphine Lecompte & Griet Op De Beeck 

in Boekhandel Theoria, in de O.L.Vrouwestraat (Kortrijkse binnenstad).De gastheer zal Stefan Vancraeynest zijn.
 

 

dinsdag 10 februari 2015

Filosoof ERIK OGER op zondag 15 maart 2015 in Het Penhuis!

De filosoof Erik Oger ontwikkelde een hoogstpersoonlijke filosofie: die van het nachtoog. Of waarom de schuine weg soms de juiste is. Hij studeerde sociologie en filosofie in Antwerpen, Leuven en Frankfurt am Main. Hij is emeritus hoogleraar aan de Universiteit en conservatorium van Antwerpen. Volgens hem is ons westerse denken geobsedeerd door een drang tot controle en een streven naar opperste efficiëntie. Maar wie direct op zijn doel afgaat, mist daardoor vaak zijn doel. Erik Oger beoefent een alternatieve, ‘schuine’ manier om naar de wereld te kijken en zijn doel te bereiken.
Hij onderzoekt drie domeinen: de wil om te slapen, de drang om tijd te winnen en het denken. Het is ook een verhaal over filosofisch loslaten en in paradoxen denken. Een pleidooi voor controle verliezen en het nut van omwegen. Over heel veel dingen wil hij als filosoof dan ook liever zwijgen. ‘Ik streef geen algemene principes na, ik wil breken met de systematische filosofie die uitspraken wil doen over de totaliteit van de werkelijkheid’. Hij wil vanuit de zijlijn spreken. De tijd dat de filosofie alle wetenschappen wilde overkoepelen, is voorbij. Het is gevaarlijk als filosofen met dikke, vette begrippen algemene uitspraken willen doen over 'het niets', 'het worden', 'de vrijheid', enzovoorts. Het lijkt hem veel belangrijker om een bescheiden positie in te nemen.
 
Gastheer: Philippe Lepers
Philippe Lepers is doctor de wijsbegeerte. Hij promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde boeken en stukken, vooral over Baudrillard, Nietzsche, Borges en zingevingproblematiek. In 2009 verscheen zijn opmerkelijke boek ‘Baudrillard, leven na de orgie’. Een jaar later publiceerde hij ‘Godzijdank. Reflecties over het voortbestaan van God in de taal van alledag’. In de loop van 2014 verschijnt een nieuw boek: ‘Idioot, egoïst of edelste der mensen. Nietzsche over Jezus’.
Voor Het Penhuis interviewde hij de filosofen Herman De Dijn, Ann Van Sevenant, Roland Breeur, Johan Braeckman, Marc Van Den Bossche, Philippe Van Parijs, Ann Meskens, Marc De Kesel, Jan Verplaetse en Jean Paul Van Bendegem.
 
Datum:          Zondagochtend 15 maart 2015 om 10.30 u.
Plaats:           Openbare bibliotheek (benedenetage) Leiestraat, 30,  8500- Kortrijk
Kaartjes:       7 euro (bij reservering Uit in Kortrijk) 8 euro add , 5 euro studenten