donderdag 8 januari 2015

Dichter Anton Korteweg op 8 februari 2015 in Het Penhuis!


Anton Korteweg (°1944)
 
Hij studeerde Nederlandse taal - en letterkunde en algemene literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden. Hij was enige jaren docent aan het Visser ’t Hooft Lyceum in zijn woonplaats Leiden en later aan de universiteit aldaar, in combinatie met een recensentschap voor poëzie bij het dagblad Het Parool.
Van 1979 tot 2009 was hij hoofdconservator (de facto directeur) van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in Den Haag.
Sinds zijn debuut in het literair tijdschrift Tirade in 1968 heeft Anton Korteweg met regelmaat dichtbundels gepubliceerd. Tot op vandaag zijn dat negen dichtbundels en drie bloemlezingen uit eigen werk.
Aanvankelijk schreef hij eerder anekdotische gedichten waarin jeugd, godsdienst en erotiek met een flinke schep ironie werden behandeld. In later werk, gebundeld in ‘Tussen twee stilten’ (1982), ‘Geen beter leven’ (1985) en ‘Voor de goede orde’ (1988), wordt zijn poëzie beschouwender.
In 1986 ontving hij voor zijn poëzie als eerste de A. Roland Holstpenning.
Uit zijn gedichten spreekt het besef dat niet alle hoge idealen te verwezenlijken zijn, zodat hij zich, ietwat ironisch, tevreden stelt met het beetje geluk dat hem wel ten deel valt. De dichter zit gewrongen in een conflict tussen lijden aan het leven en een behaaglijk en veilig gevoel gevoel van gewoonheid. Maar evenzeer tussen die romantische gevoelens en de onmogelijkheid om ze nog voluit te beleven in de beelden van de historische romantiek. Nog anders geformuleerd gaat het om het conflict tussen overgave aan de gevoelsstroom en een verlammend hyperbewustzijn. Het resultaat is spel, ironie en milde zelfspot.
Zijn enigszins afstandelijke stijl bedient zich van woordspelingen en archaismen en een alledaagse woordkeuze voor verheven onderwerpen.

Carl De Strycker (° 1981)
de gastheer, is directeur van het Poëziecentrum in Gent. Hij studeerde Germaanse talen aan de universiteit Antwerpen. Daarvoor werkte hij aan de Universiteiten van Wenen en Gent. Hij is hoofdredacteur van Poëziekrant, redacteur van Internationale Neerlandistiek en Passage en recensent voor Leeswolf en Kunsttijdschrift Vlaanderen.
Datum:            Zondagmorgen 8 februari 2015 om 10.30 u. (tot 12.10 u)
Plaats:             Foyer Openbare Bibliotheek (benedenetage), Leiestraat 30, in Kortrijk
Kaartjes:         7 euro (drankje inbegrepen) bij reservatie via 'Uit in Kortrijk' T.056239855
                         8 euro (add) toegang zonder reservatie  
Info:                 056 27 75 00  of via http://www.kortrijk.be/hetpenhuis of  
                         www.kortrijk.be/bibliotheek
 

Dichter Anton Korteweg op 8 februari 2015 in Het Penhuis!