maandag 23 juni 2014

12de Seizoen: Het Penhuis 2014 - 2015

Het nieuwe seizoen 2014-2015 is in volle voorbereiding. De namen zullen  bekendgemaakt worden eind augustus.
 
Dit zijn alvast de data om aan te stippen in uw agenda:
de zondagvoormiddagen 19 oktober 2014 (vr. prozaïst), 16 november 2014 (Nederlandse prozaïst), 8 februari 2015 (Nederlandse dichter), 15 maart  2015(filosoof) en 26 april 2015 (Jonge Gasten: een dichteres en een vr. prozaïst).
 
We zullen de Oranjerie in de Broelmuseumtuin tijdelijk verlaten. (aangekondigde restauratiewerken). We zijn momenteel op zoek naar een sfeervolle, geschikte locatie in de historische Kortrijkse binnenstad, om Het Penhuis een nieuwe plek te geven.
 
Tommy Wieringa in Het Penhuis.