zondag 29 december 2013

Jean Paul Van Bendegem op 16 februari in Het Penhuis!

 
Jean Paul Van Bendegem (°1955)
Is licentiaat in de wiskunde, filosoof en als hoogleraar logica en wetenschapsfilosofie verbonden aan de VUB. Hij was tevens decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB van 2005 tot en met 2009 en is nog steeds deeltijds gastprofessor aan de Universiteit Gent.
Hij noemt zichzelf een spiritueel atheïst.
Hij is stevig protestants opgevoed.
Hij is ook een vooraanstaand lid van de Belgische Vrijmetselaarsloge.
Naast zijn lesopdracht is hij tevens directeur van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie en de uitgever van het logica-tijdschrift “Logique et Analyse”. In 2008 verscheen “Over wat ik nog wil schrijven” (Garant) en een jaar later “Hamlet en entropie” (VUBPRESS).
Jean Paul Van Bendegem schreef o.m. ‘Tot in der eindigheid’ ( over de relatie tussen wetenschap en religie) en ‘Over wat ik nog wil schrijven’.
Het feit dat hij wiskunde en logica heeft gestudeerd, beïnvloedt zijn denken heel sterk. Hoewel zijn hoofdinteresse de filosofie van de wiskunde betreft, is hij evenzeer begaan met de relaties tussen wetenschap en religie ( hij schreef o.m. ‘Tot in der eindigheid’) en met problemen die een brug leggen tussen wetenschap en maatschappij. Hij interesseert zich ook voor de problematiek van de relaties tussen wetenschappen en religieuze opvattingen. Hij publiceerde verscheidene artikels waaronder 'Chaos- en complexiteitsdenken in de sociale wetenschappen', de wiskunde: Birkhoff revisited', 'Oorlog en vrede in wetenschapsland' en 'Wie heeft de sleutel van het universum verstopt? En waar?'.
Recentelijk schreef hij ‘De vrolijke atheïst’ . Het is geen academisch streng opgebouwd betoog maar een hoogst persoonlijk boek met een vrolijke inhoud en een vrolijke vorm.
In zijn wetenschappelijk werk onderzoekt hij aan de ene kant welke rol het oneindigheidsbegrip in de wiskunde speelt, waarbij een “extreme” variant wordt bestudeerd - namelijk de opvatting dat oneindigheid uit de wiskunde kan geëlimineerd worden - aan de andere kant wordt bekeken hoe de wiskundige praktijk reëel wordt beoefend (en niet in één of andere geïdealiseerde voorstelling).
 
Philippe Lepers (°1959 ) de gastheer, is doctor in de wijsbegeerte. Hij promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde boeken en stukken, vooral over Baudrillard, Nietzsche, Borges en zingevingproblematiek. In 2009 verscheen zijn opmerkelijke boek ‘Baudrillard, leven na de orgie’. Een jaar later publiceerde hij ‘Godzijdank. Reflecties over het voortbestaan van God in de taal van alledag’.
In de loop van 2014 verschijnt een nieuw boek: ‘Idioot, egoïst of edelste der mensen. Nietzsche over Jezus’.
Voor Het Penhuis interviewde hij de filosofen Herman De Dijn, Ann Van Sevenant, Roland Breeur, Johan Braeckman, Marc Van Den Bossche, Philippe Van Parijs, Ann Meskens, Marc De Kesel en Jan Verplaetse.
 
Datum:          Zondagmorgen 16 februari 2014 om 10.30 u. (tot 12.15 u.)
Plaats:           Theoria-boekhandel O.L.Vrouwestraat Kortrijk (éénmalig)
Kaartjes:       7 euro (aperitiefje inbegrepen)  
             
                             Best vooraf reserveren via Uit in Kortrijk: 056 239855