donderdag 7 februari 2013

Filosoof Jan Verplaetse op 10 maart 2013 in Het Penhuis!Jan Verplaetse (°1969)

Ons brein maakt ons wel wijs dat we rationeel denken en handelen, maar al onze bewuste processen gaan terug op onbewuste processen waar we geen controle over hebben".

Prof. Dr. Jan Verplaetse is filosoof en verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. Hij doceert er moraalfilosofie.

Hij publiceerde in 2006 ‘Het morele brein: een geschiedenis over de plaats van de moraal in onze hersenen’ en in 2008 ‘Het morele instinct: over de natuurlijke oorsprong van onze moraal’.

In ‘Zonder vrije wil: een filosofisch essay over verantwoordelijkheid’ (2011) waarin hij niet alleen een sluitend bewijs probeert te geven voor het feit dat we geen vrije wil hebben. Bovendien betoogt hij dat dit gegeven de positieve mogelijkheid schept om zowel op maatschappelijk als persoonlijk vlak voortaan zonder verwijten te leven.

Jan Verplaetse is geen gewone filosoof. Hij wil zich afzetten tegen de post - modernisten door zich uitsluitend te baseren op echt ( neurologisch) onderzoek. Toch doceert hij filosofie. Hij onderzoekt of moraal, of morele principes die in ons brein verankerd zitten.

Jan Verplaetse maakt een mooie en nieuwe indeling van de verschillende soorten moraal die een mens (en soms ook een dier) zouden bezitten. Hij heeft vijf vingers aan zijn hand: de hechtingsmoraal, de geweldmoraal, de reinigingsmoraal, de samenwerkingsmoraal en tenslotte de beginselmoraal.

Deze soorten moraal komen voor, onafhankelijk van plaats, tijd en cultuur.
Jan Verplaetse onderzoekt of moraal, of morele principes die in ons brein verankerd zitten.

 
Philippe Lepers (°1959), de gastheer, is doctor in de wijsbegeerte. Hij promoveerde aan de Radboud Universiteit Leiden. Hij publiceerde boeken en stukken, vooral over Baudrillard, Nietzsche, Borges en zingevingproblematiek. In 2009 verscheen zijn opmerkelijke boek ‘Baudrillard, leven na de orgie’. Recentelijk publiceerde hij ‘Godzijdank. Reflecties over het voortbestaan van God in de taal van alledag’.

 Wanneer:                Zondagmorgen 10 maart 2013 om 10.30 u. (tot 12.15 u.)
 Waar:                             Oranjerie van het Broelmuseum (Museumtuin) Broelkaai 6  8500- Kortrijk.
 Kaartjes:                 7 euro (aperitiefje inbegrepen)
 Best vooraf reserveren via 'Uit in Kortrijk' : 056 23 98 55
 Info:                         Bibliotheek: 056 27 75 00