zondag 29 december 2013

Jean Paul Van Bendegem op 16 februari in Het Penhuis!

 
Jean Paul Van Bendegem (°1955)
Is licentiaat in de wiskunde, filosoof en als hoogleraar logica en wetenschapsfilosofie verbonden aan de VUB. Hij was tevens decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB van 2005 tot en met 2009 en is nog steeds deeltijds gastprofessor aan de Universiteit Gent.
Hij noemt zichzelf een spiritueel atheïst.
Hij is stevig protestants opgevoed.
Hij is ook een vooraanstaand lid van de Belgische Vrijmetselaarsloge.
Naast zijn lesopdracht is hij tevens directeur van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie en de uitgever van het logica-tijdschrift “Logique et Analyse”. In 2008 verscheen “Over wat ik nog wil schrijven” (Garant) en een jaar later “Hamlet en entropie” (VUBPRESS).
Jean Paul Van Bendegem schreef o.m. ‘Tot in der eindigheid’ ( over de relatie tussen wetenschap en religie) en ‘Over wat ik nog wil schrijven’.
Het feit dat hij wiskunde en logica heeft gestudeerd, beïnvloedt zijn denken heel sterk. Hoewel zijn hoofdinteresse de filosofie van de wiskunde betreft, is hij evenzeer begaan met de relaties tussen wetenschap en religie ( hij schreef o.m. ‘Tot in der eindigheid’) en met problemen die een brug leggen tussen wetenschap en maatschappij. Hij interesseert zich ook voor de problematiek van de relaties tussen wetenschappen en religieuze opvattingen. Hij publiceerde verscheidene artikels waaronder 'Chaos- en complexiteitsdenken in de sociale wetenschappen', de wiskunde: Birkhoff revisited', 'Oorlog en vrede in wetenschapsland' en 'Wie heeft de sleutel van het universum verstopt? En waar?'.
Recentelijk schreef hij ‘De vrolijke atheïst’ . Het is geen academisch streng opgebouwd betoog maar een hoogst persoonlijk boek met een vrolijke inhoud en een vrolijke vorm.
In zijn wetenschappelijk werk onderzoekt hij aan de ene kant welke rol het oneindigheidsbegrip in de wiskunde speelt, waarbij een “extreme” variant wordt bestudeerd - namelijk de opvatting dat oneindigheid uit de wiskunde kan geëlimineerd worden - aan de andere kant wordt bekeken hoe de wiskundige praktijk reëel wordt beoefend (en niet in één of andere geïdealiseerde voorstelling).
 
Philippe Lepers (°1959 ) de gastheer, is doctor in de wijsbegeerte. Hij promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde boeken en stukken, vooral over Baudrillard, Nietzsche, Borges en zingevingproblematiek. In 2009 verscheen zijn opmerkelijke boek ‘Baudrillard, leven na de orgie’. Een jaar later publiceerde hij ‘Godzijdank. Reflecties over het voortbestaan van God in de taal van alledag’.
In de loop van 2014 verschijnt een nieuw boek: ‘Idioot, egoïst of edelste der mensen. Nietzsche over Jezus’.
Voor Het Penhuis interviewde hij de filosofen Herman De Dijn, Ann Van Sevenant, Roland Breeur, Johan Braeckman, Marc Van Den Bossche, Philippe Van Parijs, Ann Meskens, Marc De Kesel en Jan Verplaetse.
 
Datum:          Zondagmorgen 16 februari 2014 om 10.30 u. (tot 12.15 u.)
Plaats:           Theoria-boekhandel O.L.Vrouwestraat Kortrijk (éénmalig)
Kaartjes:       7 euro (aperitiefje inbegrepen)  
             
                             Best vooraf reserveren via Uit in Kortrijk: 056 239855

zondag 20 oktober 2013

Nederlandse auteur JAN BROKKEN in Het Penhuis!

Jan Brokken (°1949) 'Mijn nieuwsgierigheid naar andere culturen en levenswijzen heb ik onmiskenbaar van mijn vader. Mijn reislust en de behoefte om mijn indrukken op papier te zetten komen van mijn moeder.' Als schrijver heeft hij internationale faam verworven – The Guardian vergeleek hem met Graham Greene en de Sydney Morning Herald met Bruce Chatwin. Jan Brokken schreef al een indrukwekkend oeuvre bijeen dat niet alleen romans en literaire fictie omvat , maar ook reisverhalen. Een vijfentwintigtal titels. Hij debuteerde met ‘De provincie’ en schreef o.a. ‘De regenvogel’, ‘De blinde passagiers’(genomineerd voor de Gouden Uil), ‘De droevige kampioen’, ‘Mijn kleine waanzin’, ‘Waarom elf Antillianen knielden voor het hart van Chopin’, ‘In het huis van de dichter’, ‘Baltische zielen’ en ‘De vergelding’. Veel van zijn romans zijn in diverse talen vertaald en verfilmd. Aanvankelijk was hij als journalist bij de Haagse Post en het dagblad Trouw één van de spraakmakendste journalisten van zijn generatie. Zijn schrijversportretten en interviews zijn ondertussen legendarisch geworden. In 1984 verscheen Brokkens debuutroman. Met de daarop volgende verhalenbundel ‘De zee van vroeger’ wint hij de Van der Hoogtprijs. Vanaf dat moment verkoos hij de literatuur boven zijn journalistieke werk. Jan Brokken woont wisselend in Amsterdam en aan de Franse Atlantische kust, als hij niet op reis is. Met zijn recentste roman ‘ De vergelding’ bereikte hij een heel groot publiek. Dit boek stond wekenlang op bestsellerlijsten. Een heel bijzonder boek is ‘Baltische Zielen’ (2010). Het levert een onthutsend beeld op van de twintigste eeuw, met al zijn illusies, desillusies, doctrinaire twisten en waanzinnige moordlust. Reizen in tijd en ruimte zijn ‘topics’ in de werken van Jan Brokken: ‘Vaak wordt gezegd dat ik zo goed kijken en luisteren kan. Dat komt omdat ik overal en altijd een vreemde was.’ Muziek en Frankrijk zijn nooit veraf. Het zijn vaste ingrediënten in zijn werk. Terugkerend thema is de reconstructie van het persoonlijke, benauwende verleden en tegelijkertijd de geleidelijke bevrijding daarvan. Zijn taalgebruik is overwegend sober en beeldend. Het wordt meer dan tijd om hem een grote oeuvreprijs toe te kennen! Piet Devos (°1983) de gastheer, is doctor in de Romaanse Letterkunde. Hij volgde aanvankelijk de vertaalopleiding Frans-Spaans in Antwerpen en studeerde literatuurwetenschap in Leiden. Hij voltooide aan de Rijksuniversiteit Groningen een proefschrift over de poëzie van Vicente Huidobro en Benjamin Péret. In 2012 verscheen zijn opgemerkte vertaling van Huidobro’s hoofdwerk ‘Hogevalk’ bij het PoëzieCentrum. Datum: Zondagochtend 17 november 2013 om 10.30 u. Plaats: Oranjerie, Broelmuseumtuin Broelkaai 6 in K'rijk. Kaartjes: Best vooraf reserveren via Uit in K'rijk: 056239855 Info: 056 277500 (bib) - hetpenhuis.blogspot.com Groep Het Penhuis op Facebook

donderdag 15 augustus 2013

Lieve Joris is op 13 oktober 2013 onze gast in Het Penhuis!

Lieve Joris (°1953) geniet internationale bekendheid als schrijfster van non-fictie boeken over de Arabische wereld, Oost-Europa en Afrika. Haar boek ‘De melancholieke revolutie’ (1990) werd bekroond met de Henriëtte Roland Holst-prijs, ‘Mali blues’ (1996) met de Cultuurprijs van de Vlaamse gemeenschap en de Franse Prix de l’Astrolabe, ‘De hoogvlaktes’ (2008) met de Franse Prix Nicolas Bouvier. In het voorjaar van 2010 benoemde Frankrijk haar tot Ridder in de Orde van Kunst en Letteren. Joris heeft veel gereisd door landen waar de situatie vaak riskant was. Daarbij beschreef ze haar belevenissen, waarbij ze een link legt tussen de gebeurtenissen in de levens van de mensen die ze heeft ontmoet en de politiek - sociale en de culturele context. In het najaar van 2010 verscheen ‘Mijn Afrikaanse telefooncel’ waarin Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa - de drie gebieden die Lieve Joris de afgelopen dertig jaar bereisde - voor het eerst samenkomen. Jaren nadat zij voor het eerst naar Congo reisde, raakte Lieve Joris geïnteresseerd in de relatie tussen de Afrikanen en de Chinezen. Voor haar nieuwe boek ‘Op de vleugels van de draak’ (2013) pendelde ze sinds het voorjaar van 2009 tussen China en Afrika. Wat gebeurt er wanneer volkeren die geen koloniale geschiedenis delen, elkaar ontmoeten? Met die vraag trekt Lieve Joris, na jarenlang door Afrika te hebben gereisd, via Dubai naar China. Uit haar boeken spreekt een grote bewondering/verwondering voor de mens en zijn omgeving. Ze observeert scherp. Haar inlevingsvermogen is opmerkelijk. Met volle aandacht voor het persoonlijke leven van de mensen. Ze is nooit een buitenstaander maar een betrokken waarneemster op zoek naar de beweegredenen van de mensen die ze op haar reizen ontmoet. Veel van haar werk is in het Engels, het Frans en het Duits vertaald. In mei 2007 werd ze in de boekenbijlage van de krant Libération ‘één van de beste journalisten ter wereld ‘ genoemd. (www.lievejoris.nl) Yves Van Durme de gastheer, dankt vooral zijn bekendheid aan het boekenprogramma ‘Volgeboekt’ op Klara dat hij presenteerde tot eind 2003. Daarna begon hij les te geven aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans van Deinze. Sinds 2008 is hij ook schrijfdocent bij vzw Creatief schrijven. Tussendoor verzorgt hij podiumoptredens als interviewer van auteurs, als concertpresentator en als inleider van tentoonstellingen. Zondagmorgen 13 oktober 2013 om 10.30 u. Oranjerie, Broelmuseumtuin Broelkaai 6 8500 - Kortrijk 7 euro (aperitiefje inbegrepen) Info en kaartjes: Uit in K'rijk: 056 23 98 55 www.schouwburgkortrijk.be

woensdag 24 juli 2013

Het nieuwe seizoen 2013- 2014 in volle voorbereiding...

We willen jullie al een kijkje gunnen in het programma:
  • zondag 13 oktober 2013: Lieve Joris, geniet internationale bekendheid als (reis)schrijfster en Yves Van Durme. (Oranjerie,Broelmuseumtuin K'rijk om 10.30 u.)
  • zondag 17 november 2013: Jan Brokken,één der spraakmakendste auteurs uit ons taalgebied en Piet Devos. (Oranjerie, Broelmuseumtuin K'rijk om 10.30 u.)
  • zondag 16 februari 2014: Jean- Paul Van Bendegem , een filosoof met een stevige reputatie en Philippe Lepers (Theoria - boekhandel: Onze - Lieve- Vrouwestraat 22 K'rijk om 10.30 u.)
  • zondag 16 maart 2014: dichter Charles Ducal, van wie de 'Verzamelde Gedichten' verschenen afgelopen jaar en Anneleen De Coux. (Oranjerie, Broelmuseumtuin K'rijk om 10.30 u.)
  • zondag 27 april 2014: 'Jonge Gasten' Anne De Craemer, Roderik Six, twee jonge rastalenten en Carlos Alleene. (Oranjerie, Broelmuseumtuin K'rijk om 10.30 u.)

                               
                                                                David Van Reybrouck

zaterdag 16 maart 2013

'Jonge Gasten' Lies Van Gasse & Yannick Dangre op 14 april 2013 in Het Penhuis!

Yannick Dangre

Lies Van Gasse

Jonge  gasten’
Lies Van Gasse (°1983)
Ze studeerde illustratieve vormgeving aan het Sint-Lucas in Antwerpen en schilderkunst aan de 'Accademia di Brera' in Milaan. Als dichteres debuteerde zij in 2008 met de bundel 'Hetzelfde gedicht steeds weer' - met eigen illustraties - die in diverse media lovend besproken werd. In 2010 verscheen een 'grafic poem' ‘Sylvia’, een mix van beeld en woord, taalteken en tekentaal. Gevolgd door het aangrijpende 'Brak de waterdrager'. Er wordt een strijd gestreden die zich vooral in taal zelf afspeelt en die de verteller in dit poëtische drieluik tot een louteringsproces brengt. Lies Van Gasse won dit jaar de Provinciale Poëzieprijs Oost- Vlaanderen voor haar laatste bundel.


Yannick Dangre  (°1987) I
Is dichter en schrijver. Publiceerde eerst gedichten in tijdschriften. Er  werd vrijwel meteen proza van hem opgenomen in de verzamelbundel Print is dead. Hij debuteerde met de veelgeprezen roman ‘Vulkaanvrucht’ (2010) waarmee hij de Vlaamse Debuutprijs 2011 won. Met zijn beeldrijke poëziedebuut ‘Meisje dat ik nog moet’ (2011) bewijst hij ook op poëtisch vlak een groot talent te zijn. Hij won er ook de Herman de Coninck Debuutprijs mee. Afgelopen jaar zette hij een roman neer ('Maartse kamers') om u tegen te zeggen. Hij ziet zichzelf in eerste instantie als dichter. Poëzie beschouwt hij als de ultieme vorm van literatuur.
Dominique Biebau, de gastheer, is niet meer aan zijn proefstuk. Hij interviewde in Het Penhuis o.a. David van Reybrouck en Kees 't Hart. Een man met een passie voor de literatuur.


Wanneer?             Zondagmorgen 14 april 2013 om 10.30 u. - 12.15u.
Waar?                  Oranjerie, Broelmuseumtuin, Broelkaai 6 in Kortrijk
Kaartjes:              7 euro (aperitiefje inbegrepen)
                           Best vooraf reserveren via Uit in K'rijk: 056 239855
Info:                    056 27 75 00  (Bibliotheek K'rijk)
                           Groep Het Penhuis op Facebook


Op 13 oktober ontvangt Het Penhuis auteur LIEVE JORIS!

donderdag 7 februari 2013

Filosoof Jan Verplaetse op 10 maart 2013 in Het Penhuis!Jan Verplaetse (°1969)

Ons brein maakt ons wel wijs dat we rationeel denken en handelen, maar al onze bewuste processen gaan terug op onbewuste processen waar we geen controle over hebben".

Prof. Dr. Jan Verplaetse is filosoof en verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. Hij doceert er moraalfilosofie.

Hij publiceerde in 2006 ‘Het morele brein: een geschiedenis over de plaats van de moraal in onze hersenen’ en in 2008 ‘Het morele instinct: over de natuurlijke oorsprong van onze moraal’.

In ‘Zonder vrije wil: een filosofisch essay over verantwoordelijkheid’ (2011) waarin hij niet alleen een sluitend bewijs probeert te geven voor het feit dat we geen vrije wil hebben. Bovendien betoogt hij dat dit gegeven de positieve mogelijkheid schept om zowel op maatschappelijk als persoonlijk vlak voortaan zonder verwijten te leven.

Jan Verplaetse is geen gewone filosoof. Hij wil zich afzetten tegen de post - modernisten door zich uitsluitend te baseren op echt ( neurologisch) onderzoek. Toch doceert hij filosofie. Hij onderzoekt of moraal, of morele principes die in ons brein verankerd zitten.

Jan Verplaetse maakt een mooie en nieuwe indeling van de verschillende soorten moraal die een mens (en soms ook een dier) zouden bezitten. Hij heeft vijf vingers aan zijn hand: de hechtingsmoraal, de geweldmoraal, de reinigingsmoraal, de samenwerkingsmoraal en tenslotte de beginselmoraal.

Deze soorten moraal komen voor, onafhankelijk van plaats, tijd en cultuur.
Jan Verplaetse onderzoekt of moraal, of morele principes die in ons brein verankerd zitten.

 
Philippe Lepers (°1959), de gastheer, is doctor in de wijsbegeerte. Hij promoveerde aan de Radboud Universiteit Leiden. Hij publiceerde boeken en stukken, vooral over Baudrillard, Nietzsche, Borges en zingevingproblematiek. In 2009 verscheen zijn opmerkelijke boek ‘Baudrillard, leven na de orgie’. Recentelijk publiceerde hij ‘Godzijdank. Reflecties over het voortbestaan van God in de taal van alledag’.

 Wanneer:                Zondagmorgen 10 maart 2013 om 10.30 u. (tot 12.15 u.)
 Waar:                             Oranjerie van het Broelmuseum (Museumtuin) Broelkaai 6  8500- Kortrijk.
 Kaartjes:                 7 euro (aperitiefje inbegrepen)
 Best vooraf reserveren via 'Uit in Kortrijk' : 056 23 98 55
 Info:                         Bibliotheek: 056 27 75 00