zondag 7 oktober 2012

A.L. Snijders op 18 november 2012 in Het Penhuis!


A.L.Snijders  (°1937  )
Hij ontving in 2010 de prestigieuze Constantijn Huygensprijs.
Hij is neerlandicus, anarchist en varkenshoeder. Hij werkte lang op de politieschool.
Snijders schrijft brieven, columns en korte verhalen. In 2001 ontdekte hij het plezier van de e-mail en begon hij zijn zeer korte, vreemde verhalen rond te sturen naar zijn kinderen en vrienden. Snijders noemde die stukjes zkv’s : zeer korte verhalen.
In 2006 werd een eerste verzameling van die stukjes op de markt gebracht.
L.H. Wiener, zelf gast in Het Penhuis afgelopen jaar, schreef over Snijders:’ In zijn zkv’s verheft A. L. Snijders speelse observaties en erudiete overpeinzingen tot superieure literatuur. Tijd voor een prestigieuze prijs, mij dunkt’.
Dit werk is uniek in de Nederlandse letterkunde. Hij slaagt er telkens weer in, zelfs de kortste tekst grote blijvendheid te verlenen. Alle ballast is weg uit zijn teksten die meestal niet langer zijn dan een pagina in druk en heel vaak aanmerkelijk korter.
Een briljant auteur die helaas  nog te weinig bekendheid geniet in Vlaanderen.(zie ook  www.afdh.nl )
Hub L.M. Hermans (°1949), de gastheer,  studeerde Spaanse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universidad Complutense te Madrid. Zijn proefschrift handelde over het politieke theater van Rafael Alberti. Sedert 1990 is hij hoogleraar moderne Romaanse cultuur- en letterkunde aan de RuG. Behalve met de literatuur en cultuur van het Spaanse interbellum en met ideologiekritiek (de verhouding tussen avant-garde en engagement), houdt hij zich bezig met de Spaanse film en met de cultuur van Mexico en van de Hispanics in de VS. Op genoemde gebieden publiceerde hij diverse boeken en artikelen, recentelijk een boek over moderne Mexicaanse film en een boek over eigentijdse Spaanse film. Momenteel bereidt hij een studie voor over de verschillende visies van Nederlandse ooggetuigen op de Spaanse Burgeroorlog. Tussen 1998 en 2011 was hij decaan van de Faculteit der Letteren van de RUG. Zowel in de jaren daarvoor als daarna was hij voorzitter van opleiding Romaanse Talen en Culturen, en van 2006 tot 2010 ook van de opleiding Euroculture. Daarnaast is hij academisch directeur van een drietal Erasmus Mundus ECW-netwerken van Europese en Latijns-Amerikaanse universiteiten, met de RUG als penvoerder.  (GdV)

Wanneer:   Zondagmorgen 18 november 2012 om 10.30 u. (tot 12.15 u)

Plaats:         Oranjerie van het Broelmuseum, Broelmuseumtuin  Broelkaai 6 in K'rijk.

Kaartjes:     7 euro (drankje inbegrepen)

Info:            056 27 75 00 (Openbare Bibliotheek K'rijk)


Kaartjes reserveren via Uit in Kortrijk (056 23 98 55) is niet verplicht, wel aangewezen.

Op zaterdag 1 december is de eerste lustrumviering gepland:
'Het Penhuis 10 jaar'
in de Openbare Bibliotheek aan de Leiestraat in K'rijk. (om 10.30 u.)
Het zou uitermate fijn zijn om jullie daar te kunnen verwelkomen!
Er mag ook eens gefeest worden rond de literatuur!