woensdag 4 januari 2012

Filosoof Marc De Kesel op 5 februari 2012 in Het Penhuis!Marc De Kesel (°1957)

Er zijn in het Nederlands taalgebied een paar denkers bij wie de lijnen filosofie-religie-psychoanalyse elkaar kruisen. Eén daarvan is Marc De Kesel.
Hij studeerde filosofie en theologie in Leuven en promoveerde in Nijmegen met een proefschrift over Lacan. Hij doceert filosofie aan de Arteveldehogeschool in Gent en is ook als onderzoeker verbonden aan de RU Nijmegen.
Zijn laatste boek, Goden breken. Essays over monotheïsme , kreeg heel wat aandacht in de media. Marc De Kesel heeft veel nagedacht over de moderniteit, een project waar hij niet erg in schijnt te geloven. Misschien was het feit dat hij zich erg verdiept heeft in het denken van Georges Bataille ingegeven door de vraag hoe er nog sacraliteit kan bestaan in een godloze wereld.
Zijn grote interesse voor Slavoj Žižek en Jacques Lacan maken een gesprek met Marc De Kesel extra interessant omdat beide denkers er de afgelopen tijd in de media van zijn beschuldigd charlatans te zijn. Marc De Kesel schrijft en spreekt niet altijd op een overdreven heldere manier, wat een interview met hem tot een uitdaging maakt. Maar hoe dan ook is hij altijd scherpzinnig en wars van clichés.
Wie zich met zijn denken confronteert ontdekt ontegensprekelijk onvermoede paden.

Philippe Lepers (°1959),de gastheer, studeerde godsdienstwetenschappen en filosofie in Leuven en promoveerde eveneens in Nijmegen. Hij is docent aan de Katho. Zijn meest recente publicaties zijn Baudrillard. Leven na de orgie (2009) en Godzijdank. Reflecties over het voortbestaan van God in de taal van alledag (2010). Binnenkort verschijnt zijn vertaling van Les objets singuliers, gesprekken tussen Jean Baudrillard en Jean Nouvel.
(GdV)

Locatie: Oranjerie van het Broelmuseum, Broelmuseumtuin
Kaartjes: 7 euro vvk, 8 euro adk (aperitiefje inbegrepen)
Best vooraf reserveren via Uit in Kortrijk (056 239855)
Info: 056 277500