zondag 16 december 2012

Dichter MARTIN REINTS op 3 februari 2013 in Het Penhuis!

Ik besta uit alles wat er voor even in mij is samengekomen van de dingen die er altijd zijn geweest’ uit ‘Nacht- en dagwerk’ Martin Reints (°1950)is een belangrijke dichter en essayist. Hij werd geboren in Amsterdam, waar hij ook Nederlands studeerde. Sinds 1970 publiceerde hij gedichten in literaire tijdschriften. Zijn poëziedebuut, ‘Waar ze komt daar is ze’, verscheen in 1981. Zijn tweede bundel ‘Lichaam en ziel’ (1992) werd bekroond met de Herman-Gorter-Prijs. Voor de essaybundel ‘Nacht- en dagwerk’ uit 1998 kreeg hij de J. Greshoff-Prijs. Zowel zijn derde ‘Tussen de gebeurtenissen’ (2000), als zijn vierde dichtbundel ‘Ballade van de winstwaarschuwing’ (2005). werden genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. De dichter Erik Lindner schreef over de laatste bundel van Martin Reints ‘Lopende zaken’ (2010) het volgende:’ De enige Nederlandse dichter wiens werk me werkelijk uit het lood heeft geslagen, is Martin Reints. Hier was de wereld zoals die is, zonder de saus erover die literatuur heet, zonder de riedel die naar poëzie klinkt. De gedichten van Martin Reints zijn hypertoegankelijk, je hoeft er helemaal niet in te komen, je bent er meteen in. Het is geen Faverey of Van Dixhoorn, wier regels je langzaam verleiden. Het is er meteen, bij eerste lezing. En het is ook niet zomaar realisme. De gedichten waren ongeveer zo kaalgeslagen als de allereerste films van Wim Wenders. Er staat spanning op iedere regel.’ Hij schrijft betoverende gedichten. Tegenwoordig is Martin Reints woonachtig in het Friese Brantgum nabij Dokkum. Alain Delmotte (°1959), de gastheer, is dichter en mede - oprichter van het poëzietijdschrift Facture Baroque (1996-2001). Medewerker aan het literaire tijdschrift Dighter. Nam deel als performer aan verschillende poëziemanifestaties. Vertaalde recente Franse poëzie (o.m. Izoard, Valet, Pirotte). Publiceerde o.m. de bundels ‘Grondbezit’, ‘Standplaats’, ’Onderschrift’, ‘Warhoofd’, ‘Lieve Wislawa’, ‘Colorado’, ‘Verstekelingen’ en ‘Voorstander zijn’ tussen 1993 en 2008. Voor VWS stelde hij cahiers samen over de dichters Renaat Ramon, Frans Deschoemaeker en Gilbert Coghe. Niet te missen! Wanneer: Zondagmorgen 3 februari 2013 om 10.30 u (tot 12.15 u) Waar: Oranjerie van het Broelmuseum, museumtuin Broelkaa 8500 - Kortrijk Kaartjes: 7 euro (aperitief inbegrepen) Best reserveren via 'Uit in Kortrijk': 056 239855 Info: Openbare bibliotheek K'rijk: 056 277500

maandag 26 november 2012

Het Penhuis 10 jaar!

HET PENHUIS 10 JAAR! Na 10 seizoenen is Het Penhuis zowel een gevestigde waarde als een goed bewaard geheim in Kortrijk.De organisatie is bewust kleinschalig, maar slaagt er telkens in aanstormend én gevestigd literair talent aan bod te laten komen.Dat wordt gevierd met een tentoonstelling en feestprogramma. Programma zaterdagmorgen 1 december 2012: - verwelkoming door Axel Bouts, auteur en voorzitter adviesraad van de Openbare Bibliotheek Kortrijk. -Opening van de kleine tentoonstelling door Christine Depuydt, schepen van Cultuur van de stad Kortrijk. -Korte historiek van Het Penhuis door Gie Devos. -Referaat door dichter Frans Deschoemaeker met 'De noodzaak aan nauw contact tussen auteur en lezer' -Receptie Het feestprogramma gaat door in de Openbare Bibliotheek, Leiestraat 30 in Kortrijk om 10.30 u. U kan de tentoonstelling nog bezoeken tot 28 januari 2013 in de Openbare Bibliotheek van Kortrijk. Op 3 februari 2013 is de grote Nederlandse dichter MARTIN REINTS onze gast.Hij zal geïnterviewd worden door de dichter Alain Delmotte.(Oranjerie Broelmuseum om 10.30 u.)

zondag 7 oktober 2012

A.L. Snijders op 18 november 2012 in Het Penhuis!


A.L.Snijders  (°1937  )
Hij ontving in 2010 de prestigieuze Constantijn Huygensprijs.
Hij is neerlandicus, anarchist en varkenshoeder. Hij werkte lang op de politieschool.
Snijders schrijft brieven, columns en korte verhalen. In 2001 ontdekte hij het plezier van de e-mail en begon hij zijn zeer korte, vreemde verhalen rond te sturen naar zijn kinderen en vrienden. Snijders noemde die stukjes zkv’s : zeer korte verhalen.
In 2006 werd een eerste verzameling van die stukjes op de markt gebracht.
L.H. Wiener, zelf gast in Het Penhuis afgelopen jaar, schreef over Snijders:’ In zijn zkv’s verheft A. L. Snijders speelse observaties en erudiete overpeinzingen tot superieure literatuur. Tijd voor een prestigieuze prijs, mij dunkt’.
Dit werk is uniek in de Nederlandse letterkunde. Hij slaagt er telkens weer in, zelfs de kortste tekst grote blijvendheid te verlenen. Alle ballast is weg uit zijn teksten die meestal niet langer zijn dan een pagina in druk en heel vaak aanmerkelijk korter.
Een briljant auteur die helaas  nog te weinig bekendheid geniet in Vlaanderen.(zie ook  www.afdh.nl )
Hub L.M. Hermans (°1949), de gastheer,  studeerde Spaanse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universidad Complutense te Madrid. Zijn proefschrift handelde over het politieke theater van Rafael Alberti. Sedert 1990 is hij hoogleraar moderne Romaanse cultuur- en letterkunde aan de RuG. Behalve met de literatuur en cultuur van het Spaanse interbellum en met ideologiekritiek (de verhouding tussen avant-garde en engagement), houdt hij zich bezig met de Spaanse film en met de cultuur van Mexico en van de Hispanics in de VS. Op genoemde gebieden publiceerde hij diverse boeken en artikelen, recentelijk een boek over moderne Mexicaanse film en een boek over eigentijdse Spaanse film. Momenteel bereidt hij een studie voor over de verschillende visies van Nederlandse ooggetuigen op de Spaanse Burgeroorlog. Tussen 1998 en 2011 was hij decaan van de Faculteit der Letteren van de RUG. Zowel in de jaren daarvoor als daarna was hij voorzitter van opleiding Romaanse Talen en Culturen, en van 2006 tot 2010 ook van de opleiding Euroculture. Daarnaast is hij academisch directeur van een drietal Erasmus Mundus ECW-netwerken van Europese en Latijns-Amerikaanse universiteiten, met de RUG als penvoerder.  (GdV)

Wanneer:   Zondagmorgen 18 november 2012 om 10.30 u. (tot 12.15 u)

Plaats:         Oranjerie van het Broelmuseum, Broelmuseumtuin  Broelkaai 6 in K'rijk.

Kaartjes:     7 euro (drankje inbegrepen)

Info:            056 27 75 00 (Openbare Bibliotheek K'rijk)


Kaartjes reserveren via Uit in Kortrijk (056 23 98 55) is niet verplicht, wel aangewezen.

Op zaterdag 1 december is de eerste lustrumviering gepland:
'Het Penhuis 10 jaar'
in de Openbare Bibliotheek aan de Leiestraat in K'rijk. (om 10.30 u.)
Het zou uitermate fijn zijn om jullie daar te kunnen verwelkomen!
Er mag ook eens gefeest worden rond de literatuur!
 

 

vrijdag 20 juli 2012

Het tiende seizoen Het Penhuis is in aantocht!

Op dit ogenblik werken we hard aan de voorbereiding van het TIENDE SEIZOEN. Opnieuw staan er grote auteursnamen geprogrammeerd. Wellicht kunnen jullie al deze data vrijhouden: 7 oktober 2012, 18 november 2012, 3 februari 2013, 10 maart 2013 en 14 april 2013.
                                                      
                                                       We gaan van start op 7 oktober 2012 met STEFAN BRIJS !


Deze ontmoeting vindt plaats in Boekhandel Theoria (eenmalig) aan de O.L.Vrouwestraat 22 (Kortrijkse binnenstad).

De andere ontmoetingen zijn gepland in de Oranjerie van het Broelmuseum.

dinsdag 13 maart 2012

Elvis Peeters op 15 april 2012 te gast in Het Penhuis!


Elvis Peeters (°1955 )

‘Waarom ophouden de werkelijkheid gestalte te geven wanneer je er de ideeën voor hebt?’

Zowel de drama – als de prozateksten van Elvis Peeters (pseudoniem waaronder Jos Verlooy en zijn vrouw Nicole van Baal als één auteur optreden) zijn pareltjes over het emotionele en relationele tekort van de mens. Als auteur opereert hij in het grensgebied tussen muziek, theater en literatuur.
Een aantal jaren was hij als tekstschrijver/ zanger de bezieler van de rockgroepen Aroma di Amore de jaren tachtig), de Legende en Schmoll. Recenter kwam hij meer als performer naar voor.
Mettertijd begon hij ook gedichten, verhalen, theaterteksten, luisterspelen en romans te schrijven.
In een uiterst sobere en nauwgezette stijl grijpt hij zijn thema ’s aan. Hij benadert ze met een mengsel van poëzie en laconieke luciditeit. Hij suggereert daarbij meer dan hij om - of beschrijft, en dat is wellicht de sterke troef van deze teksten.
Bij de lezer wordt veel meer een sfeer overgebracht dan een ontwikkeling. Beelden en gevoelens zijn belangrijker dan een gebeurtenissenverslag. Met rake penseelstreken kan hij vaak onderhuids een mooie dramatische spanning opbouwen. Hierdoor ontstaan poëtisch getinte teksten.
De theaterteksten verschillen vormelijk niet zoveel van de prozateksten. Hij hecht veel aandacht aan de muzikaliteit en de zegging van een tekst.
Voor hem zijn liefde en eenzaamheid bijna identieke begrippen. Zijn personages worstelen met de liefde maar willen dat het liefst van al niet gezien hebben. Die eenzaamheid vult hun hele bestaan.
Van Elvis Peeters verschenen de verhalenbundels ‘Het uur van de aap’(1992) , ‘We dolen rond in de nacht en worden verteerd door het vuur’ (1995) en ‘Hondenspel’ (1997). In 1998 kwam dan zijn romandebuut ‘Spa’. t. Met de verhalenbundels ‘Brancusi’ (1999) en ‘Calvados’ (2001) bevestigde hij zijn schrijftalent. Vooral ‘De ontelbaren’ (2005), over de vluchtelingenproblematiek, werd zeer gunstig ontvangen (shortlist Librisprijs 2006). Met ‘Wij’ (2009), een voorlopig hoogtepunt in zijn oeuvre, schreef hij een beklijvend boek,. Ook als dichter is Elvis Peeters niet onverdienstelijk: ‘Wat overblijft is het verlangen’ (2001) en ‘Dichter’ (2008).

Johan De Boose (° 1962 ), de gastheer, is zelf een succesvol auteur, dichter en vertaler. Hij is doctor in de Slavistiek en Oost- Europakunde. Hij studeerde in Bulgarije, Polen en Rusland tussen 1984 en 1990. Werkte als journalist voor kranten, tijdschriften, radio en televisie. Schreef veelvuldig voor theater. Was langdurig verbonden aan Radio 3 en Klara als programmamaker. Hij verleende zijn medewerking aan kunstprogramma’s op Canvas, is redacteur van de Poëziekrant en publiceert in diverse Vlaamse en Nederlandse tijdschriften. Zijn recente roman ‘Bloedgetuigen’ (2011) werd bekroond met de Halewijnprijs 2011. (GdV)

Het Penhuis ontvangt op 7 oktober 2012 auteur Stefan Brijs.

Datum: zondag 15 april 2012 om 10.30 u. (tot 12.15 u.)
Plaats: Oranjerie van het Broelmuseum (museumtuin), Broelkaai 6 Kortrijk
Kaartjes: via 'Uit in Kortrijk', Schouwburgplein 14, K'rijk T.056 23 98 55
7 euro vvk 8 euro add (aperitiefje inbegrepen)
Info: T. 056 277500 (Bibliotheek)

Niet te missen!

zondag 12 februari 2012

Rachida Lamrabet op 11 maart 2012 in Het Penhuis!


‘We leven nog steeds in een veel te eenzijdige maatschappij, hoewel onze samenleving echt wel divers is’.

Ze is een geëngageerde Vlaamse schrijfster van Marokkaanse origine. Ze woont sinds haar tweede levensjaar in België. Naast auteur is ze ook juriste voor het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
Ze debuteerde met de opmerkelijke roman ‘Vrouwland’ (2007). Ze won er de Debuutprijs van Boek.be mee en werd genomineerd voor de Selexyz Debuutprijs.
Eerder had ze al de Kif Kif literatuurprijs "Kleur de kunst!" binnengehaald met het verhaal ‘Mercedes 207’.
‘Vrouwland’ is een verhaal over jonge mensen die dromen van een beter leven. Het is een zorgvuldig geconstrueerde roman met een reeks verhalen over Marokkaanse jongeren die ieder op hun eigen manier op zoek gaan naar een ander leven, de ene groep in Marokko, de andere in het Westen dat voor sommigen onder hen ‘vrouwland’ heet.
Rachida Lamrabet schrijft pakkende verhalen over gewone mensen. De verwondering in deze verhalen wekt een bezielende spanning op. In en krachtige en heldere stijl slaagt ze erin de complexiteit van haar personages te tonen. Ze kent de wereld waarover ze schrijft: haar personages zoeken hun plaats in de Vlaamse multiculturele samenleving. En dat gebeurt zelden zonder slag of stoot.
In haar werk snijdt de auteur de thema’s identiteit en het leven tussen twee culturen aan. Ze toont de wereld zoals zij die ziet, als Belgisch - Marokkaanse. Ze schrijft fictie in een sobere stijl zonder literaire franjes, maar staat met haar beide benen stevig in de realiteit.
Met haar tweede boek, de verhalenbundel ‘Een kind van God’ (2008), bevestigde ze haar talent. In dat werk bundelde ze moderne sprookjes die zich afspelen in een grootstedelijke context.
Bij de Franse uitgever Seuil verscheen in 2009 haar ‘Lettre a un garcon du quartier’. In opdracht van ‘t Arsenaal (Mechelen) schreef zij het toneelstuk ‘Belga’ en voor het Vlaams - Nederlands Huis De Buren (Brussel), twee radioboeken: ‘Kikker’ en ‘Het meisje en de kat’. Haar toneelstuk ‘Zetels van goud’ gaat binnenkort in première.
In haar recente roman ‘De man die niet begraven wilde worden’ (2011) ontrafelt ze wat traditie en overlevering betekenen voor een mens die een brug vormt tussen twee werelden.

Stefan Vancraeynest (° 1948 ) de gastheer, studeerde Germaanse filologie aan de KU Leuven, was leraar Nederlands/Engels/Duits aan het Sint-Amandscollege, het Sint-Theresiainstituut en het PTI in Kortrijk. Hij was cultuurfunctionaris van de stad Kortrijk en directeur van het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten. Daarnaast is hij medewerker aan "Vlaanderen" en andere tijdschriften, waarin hij vooral schrijft rond zijn passie: het theater. Hij werkt mee aan diverse radioprogramma’s voor de VRT, is toneelauteur, acteur en regisseur.

Datum/ uur: zondag 11 maart 2012 om 10.30 u. tot 12.15 u.
Plaats: Oranjerie Broelmuseum (museumtuin)
Broelkaai 6 8500 - Kortrijk
Kaartjes: 7 euro (vvk), 8 euro add (aperitiefje inbegrepen)
Best reserveren via Uit in K'rijk: 056 23 98 55


Het Penhuis ontvangt op 15 april 2012 auteur Elvis Peeters.

woensdag 4 januari 2012

Filosoof Marc De Kesel op 5 februari 2012 in Het Penhuis!Marc De Kesel (°1957)

Er zijn in het Nederlands taalgebied een paar denkers bij wie de lijnen filosofie-religie-psychoanalyse elkaar kruisen. Eén daarvan is Marc De Kesel.
Hij studeerde filosofie en theologie in Leuven en promoveerde in Nijmegen met een proefschrift over Lacan. Hij doceert filosofie aan de Arteveldehogeschool in Gent en is ook als onderzoeker verbonden aan de RU Nijmegen.
Zijn laatste boek, Goden breken. Essays over monotheïsme , kreeg heel wat aandacht in de media. Marc De Kesel heeft veel nagedacht over de moderniteit, een project waar hij niet erg in schijnt te geloven. Misschien was het feit dat hij zich erg verdiept heeft in het denken van Georges Bataille ingegeven door de vraag hoe er nog sacraliteit kan bestaan in een godloze wereld.
Zijn grote interesse voor Slavoj Žižek en Jacques Lacan maken een gesprek met Marc De Kesel extra interessant omdat beide denkers er de afgelopen tijd in de media van zijn beschuldigd charlatans te zijn. Marc De Kesel schrijft en spreekt niet altijd op een overdreven heldere manier, wat een interview met hem tot een uitdaging maakt. Maar hoe dan ook is hij altijd scherpzinnig en wars van clichés.
Wie zich met zijn denken confronteert ontdekt ontegensprekelijk onvermoede paden.

Philippe Lepers (°1959),de gastheer, studeerde godsdienstwetenschappen en filosofie in Leuven en promoveerde eveneens in Nijmegen. Hij is docent aan de Katho. Zijn meest recente publicaties zijn Baudrillard. Leven na de orgie (2009) en Godzijdank. Reflecties over het voortbestaan van God in de taal van alledag (2010). Binnenkort verschijnt zijn vertaling van Les objets singuliers, gesprekken tussen Jean Baudrillard en Jean Nouvel.
(GdV)

Locatie: Oranjerie van het Broelmuseum, Broelmuseumtuin
Kaartjes: 7 euro vvk, 8 euro adk (aperitiefje inbegrepen)
Best vooraf reserveren via Uit in Kortrijk (056 239855)
Info: 056 277500