maandag 22 december 2008

Filosoof Philippe Van Parijs op 8 februari 2009 in Het Penhuis!


De ontmoeting met Philippe Van Parijs kon wegens ziekte van de filosoof niet doorgaan. Philippe Lepers verzorgde een schitterend vervangprogramma.
De nieuwe datum voor de ontmoeting met filosoof Philippe Van Parijs is 7 februari 2010.

Hij komt uit een Vlaamse familie, liep school in het Frans en woont sinds lange tijd in het Brussels Gewest.Philippe Van Parijs (°1951) heeft een indrukwekkend academisch parcours afgelegd:hij behaalde een diploma in de filosofie, rechten, economische politiek,sociologie en talen en is houder van verschillende doctoraatstitels in sociale wetenschappen (Leuven,1977) en filosofie (Oxford,1980).Vandaag is hij gewoon hoogleraar aan de faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen van de Université catholique de Louvain, waar hij de Chaire Hoover d'éthique économique et sociale gestalte geeft sinds de oprichting ervan in 1991.
Aan verschillende instellingen over de ganse wereld is hij bovendien gastprofessor, wat er ongetwijfeld toe bijdraagt om zijn kijk op de communautaire verhoudingen in België te verrijken.

Philippe Lepers,(°1959),de gastheer, zet zijn gesprekken met hedendaagse filosofen voort.Hij is doctor in de wijsbegeerte.Hij promoveerde aan de Radboud Universiteit Leiden met het proefschrift 'Genie vs God'over religie en christendom in het vroege werk van Friedrich Nietzsche. Hij publiceerde eerder 'Zinvol leven in een onverschillige tijd'.
Hij won afgelopen jaar de eerste essayprijs van het Masereelfonds. (GdV)