zaterdag 30 augustus 2008

Stefan Hertmans op 12 oktober 2008 in Het Penhuis!


Stefan Hertmans is een van de meest markante en veelzijdige literaire persoonlijkheden van zijn generatie.

Schrijven is voor hem een moreel filosofische daad, een sociale daad. Vooral in zijn gedichten is hij zijn meest beschouwende en introverte zelf. Schrijven is voor Hertmans altijd persoonlijkheidsvorming geweest.

Via zijn essays wil hij zich in het reine stellen met de politiek- sociale realiteit.

Met zijn roman ‘Naar Merelbeke’(1994) werd hij bekend bij het grote publiek.
In 2004 verscheen ‘Harder dan sneeuw’, die de meeste critici als een thriller beschouwden maar die door de auteur zelf – in een uitgebreide reactie op zijn webstek – “een existentiële roman in het tijdperk van internet en terrorisme” genoemd werd.

Hij schreef ook teksten voor heel wat literaire periodieken.

Meest recent publiceerde hij de dichtbundel ‘Kaneelvingers’(2005), zijn verzamelde gedichten ‘Muziek voor de overtocht. Gedichten 1975-2005’en ‘Het zwijgen van de tragedie’ (2007).
Straks verschijnt een nieuwe roman: ‘Het verborgen weefsel’.

Zijn werk werd in verschillende genres genomineerd en bekroond met belangrijke literaire prijzen. De meest prestigieuze waren de Multatuliprijs, de Bordewijkprijs, de Driejaarlijkse Prijs voor Poëzie van de Vlaamse Gemeenschap. Dit jaar nog voegde hij er de vijfjaarlijkse Essayprijs van de Kon. Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde aan toe. (zie ook www.stefanhertmans.be)


Carlos Alleene (°1951), de gastheer, was jarenlang als literair criticus en mediajournalist actief. Hij publiceerde bijdragen in Elseviers – Magazine, Teek en andere tijdschriften. Hij leidde jarenlang de culturele rubriek van het magazine Spectator. Vooral als auteur van ‘Schrijvers zijn ook maar mensen’ en de monumentale Roger Raveel - biografie ‘Een verschrikkelijk mooi leven’.(GdV)